Categories
Forsk mänskliga rättigheter Statsveteri

Mer om mervärdet i ett folkrättsligt skydd för mänskliga rättigheter

Sedan 1945 har både folkrätten och författningsrätten allt mer kommit att reglera staters interna förhållanden. Men om nu nationella rättighetskataloger och internationella MR-avtal utför samma funktion – att skydda fundamentala rättigheter och begränsa vad regeringar kan göra mot sina befolkningar – varför behöver vi båda systemen?

Categories
Statsveteri

Att tänka utanför kanon

För några år sedan efterlyste jag utomeuropeiska klassiker i politisk filosofi till en introduktionskurs. Rick Parrish presenterar goda skäl för den statsvetenskapliga grundutbildningen att tänka utanför den sedvanliga västliga kanon från Platon till Rawls. ((Parrish, Rick. 2007. “Getting Outside the Canon: The Role of World, Contemporary, and Lesser Known Texts in the Political Theory Curriculum.” Journal of Political Science Education 3(3): 277-291.))

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Beitz och MR-praktikens aktörer

Charles Beitz presenterar en normativ teori om internationella mänskliga rättigheter som utgår ifrån hur de faktiskt institutionaliserats som praktik. Hur pass väl lyckas han med det?

Categories
stadsplanering Statsveteri

Den rena dukens politik

En annan intressant sak i Karl Poppers gamla fetdiss av den platonska utopismen är att han kopplar samman dess kompromisslösa radikalism med dess esteticism.

Categories
Statsveteri

Det beror på-principen

Över lunch i kantinen diskuterade vi ett gäng principer som vi skulle kunna kalla ‘det beror på’-principer. Vad de har gemensant är att de ser ut som principer, och tycks ha ett innehåll som skulle kunna vägleda politisk handling, men i själva verket är de tomma, innehållslösa. Det bästa svar de kan ge på frågan “Vad bör vi göra?” är “Det beror på.”