Categories
Statsveteri

Det välordnade samhället och det öppna

Modus vivendi

Det rawlska paradigmet förutsätter att vi formulerar rättviseprinciper för ett idealt samhälle och sedan tillämpar dessa principer för vårt icke-ideala samhälle här och nu. De rawlske menar att vi måste ha ett sådant idealt samhälle för ögonen, även om vi kanske aldrig kommer att uppnå det, för att våra krav på förändring här och nu ska ha ett mål och en riktning. Så vad är det för ett samhälle?

Categories
Politik Statsveteri

Realistiska element

Våren har kommit till Tigerstaden och vi fortsätter utläggningen om det realistiska alternativet till den dominerande moralismen i samtida politisk filosofi.

Categories
Statsveteri

Senkommen revansch

Det är mycket Amartya Sen just nu. På måndag 15 mars kl 18:30 GMT (19:30 CET) håller han en föreläsning för brittiska tankesmedjan Demos, som lajvstrimar den i HD-format och låter den som vill göra samma sak på egen webbplats.

Categories
Statsveteri

Realisterna och det politiska

Vi jobbar vidare med realismen som utmanare till det rawlska paradigmet. Realisterna är en brokig skara, som nog skulle motsätta sig att slemmas ihop på det här sättet, liksom långtifrån alla anhängare av det rawlska projektet skulle vilja kalla sig rawlsianer. Men även realisterna binds samman av slående familjelikhet.

Categories
Statsveteri

Bortom det rawlska paradigmet

Har någon hunnit utropa “the realist turn” i politisk filosofi? Tiden tycks mogen för ett paradigmskifte.