Categories
Statsveteri

Sen och snabb, inte långsam och gradvis

Jag hade, som befarat, missat något väsentligt: I en snart 40 år gammal artikel beskriver Dankwart Rustow Sveriges demokratiska transition som “late and rapid.” ((Dankwart A. Rustow, 1971: “Sweden’s transition to democracy: Some notes toward a genetic theory“, Scandinavian Political Studies 6:6, 9–26.)) Rätt så — bara synd att den historien överskuggats av idén att Sveriges demokratisering var långsam och gradvis.