Categories
Forsk Statsveteri

Plötsligt händer demokratin

För exakt 95 år sedan – den 17 december 1918 – beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt i kommunala val. Ett utmärkt tillfälle att reflektera över demokratins införande i Sverige.

Categories
Politik Statsveteri

Blott Sverige svensk maktdelning har

Jag upptäckte just att Statsvetenskaplig Tidskrift har lagt ut samtliga 114 årgångar i ett öppet nätarkiv. Det tillgängliggör en förträfflig källa till kunskap om svensk politik och statsvetenskap sedan före demokratins genombrott. Det enda man kan önska är lite mer metadata – abstracts, nyckelord, citeringsdata till exempel – som skulle göra arkivet lite enklare att leta runt i. Men överlag: Vilken kulturgärning!

Categories
Statsveteri

Myten föregår demokratiseringen

En vacker dag ska jag ta itu med det här gamla arbetspappret om Sveriges glömda revolution. Tills vidare nöjer jag mig med att droppa några fynd och spekulationer.

Categories
Statsveteri

Sen och snabb, inte långsam och gradvis

Jag hade, som befarat, missat något väsentligt: I en snart 40 år gammal artikel beskriver Dankwart Rustow Sveriges demokratiska transition som “late and rapid.” ((Dankwart A. Rustow, 1971: “Sweden’s transition to democracy: Some notes toward a genetic theory“, Scandinavian Political Studies 6:6, 9–26.)) Rätt så — bara synd att den historien överskuggats av idén att Sveriges demokratisering var långsam och gradvis.

Categories
Papperslösa Statsveteri

Utvandrare stärker demokratin på hemmaplan

Migranter skickar inte bara hem pengar, utan också demokrati, enligt en färsk artikel i CPS. Som vi skrivit om tidigare sänder migranter hem pengar till ett sammanlagt värde som motsvarar mer än det dubbla totala u-landsbiståndet i världen. Men migranterna fungerar också som demokratispridare, hävdar Clarisa Pérez-Armendáriz och David Crow, båda vid University of Texas at Austin.