Categories
Papperslösa Statsveteri

Utvandrare stärker demokratin på hemmaplan

Migranter skickar inte bara hem pengar, utan också demokrati, enligt en färsk artikel i CPS. Som vi skrivit om tidigare sänder migranter hem pengar till ett sammanlagt värde som motsvarar mer än det dubbla totala u-landsbiståndet i världen. Men migranterna fungerar också som demokratispridare, hävdar Clarisa Pérez-Armendáriz och David Crow, båda vid University of Texas at Austin.

Precis som vissa hårdnackade myter hävdar att migration skulle leda till brain-drain och ekonomisk och social utarmning i utvandringsländerna säger en del tidigare teorier om migration att utvandring skulle hindra demokratisering, eftersom de personer utvandrar som annars skulle trycka på för demokratisk förändring på hemmaplan.

Pérez-Armendáriz & Crow hävdar att migration tvärtom stärker demokratin: Genom att hålla kontakten med vänner och släktingar och genom att återvända förmedlar migranter attityder och beteenden som de lagt sig till med i värdländerna, vilka i sin tur smittar av sig även på den befolkning som stannat kvar. Tesen ror de i land med hjälp av enkätdata från Mexico. På så sätt bidrar migranterna, oavsett om de har legala papper eller inte, till att stärka demokratin, eller åtminstone demokratiska värderingar, i sina ursprungsländer.

Som en av drygt 70 000 svenska arbetskraftsutvandrare över kölen borde jag kanske göra en introspektiv studie om hur jag lägger mig till med värderingar och beteenden som kan smitta av sig på folk därhemma i Sverige. Återkommer om tre år i den saken.

One reply on “Utvandrare stärker demokratin på hemmaplan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *