Categories
Statsveteri

CFA: Tre postdoktjänster inom PluriCourts

Tre postdoktjänster – i statsvetenskap, politisk filosofi/teori respektive rättsvetenskap – har utlysts inom det nya excellenscentret PluriCourts: Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order vid Universitetet i Oslo. Deadline: 5 mars 2013!

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Jobba med mig: Postdok i politisk teori

Två treåriga postdoktjänster — en i politisk teori/filosofi, en i rättsvetenskap — har precis utlysts i Multirights-projektet här vid Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Projektet studerar olika legitimitetsproblem som sägs vidhäfta internationella MR-domstolar. Tillträdesdatum: 1 januari 2013; sista dag att söka: 21 juni 2012.