Categories
Politik

Valfrihet

Det är dags att välja värld, skriver PM Nilsson (Expressen 23/3):

“Är det bättre med nya kapprustningar och konkurrerande intressesfärer? Eller är det bättre med en värld som domineras av en stor demokrati?”

Maktbalanspolitik eller historiens slut —  vilken värld väljer du?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *