Categories
Politik

Gamla kläder

”Närmare 30 000 ton begagnade kläder från Sverige säljs i de fattigaste länderna. Myrorna och andra välgörenhetsorganisationer är aktörer på en marknad som slagit ut hundratusentals jobb, framför allt i Afrika”, skriver Leif Ohlsson och Mats Svensson från Industrifacket på DN Debatt.

Nog är det bra att de avslöjar hur UFF och Myrorna förkläder sin kommersiella handel till biståndsverksamhet.

Men Ohlsson och Svensson drar fel slutsatser. Det är inget fel i att afrikaner kan köpa billiga, begagnade kläder från Sverige. Och det är inte handeln med begagnade kläder som har slagit ut den afrikanska textilindustrin.

Boven i dramat är istället de industrialiserade ländernas handelshinder. Enligt UNDP går u-länderna årligen miste om inkomster motsvarande 60 miljarder dollar enbart på grund av de rika ländernas subsidier till jordbruket och de höga tullarna på — just det: textilier och kläder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *