Categories
Politik

Släpp klienterne loss

Till utmärkelsen årets nyspråklighet nominerar vi Kriminalvården, som inte längre burar in “fångar” eller “intagna”, utan “klienter”. Att sitta inne verkar riktigt mysigt.

Klient- och anhöriginformation

Välkommen till Kriminalvårdens information som är gjord för dig som ska sitta i fängelse. Informationen är också för dig som har en anhörig eller en nära vän i fängelse.

Över lag är klientinformationen ett skolboksexempel i paradiastoliska ombeskrivningar:

“Vid inskrivningen får du alla kläder du behöver under tiden i anstalt. […] Vissa privata tillhörigheter kan Kriminalvården förvara åt dig under tiden i fängelse, men på många anstalter är förrådsutrymmet mycket begränsat.”

…informerar Kriminalvården och får fängelsevistelsen att låta som en bekväm spahelg, när Kriminalvården i själva verket inte tillåter fångar — förlåt, klienter — att använda privata kläder och konfiskerar deras privata tillhörigheter.

Men Kriminalvårdens copywriters kan nog fila lite mer på språket. För låter inte “klient” lite formellt och stelt? ((Nationalencyklopedin: klient, (ytterst av lat. cli´ens, genitiv clie´ntis, ‘skyddsling’ m.m., troligen samhörigt med cli´no ‘luta’) i modernt språkbruk person med en relation som kund, patient, rättssökande eller på annat sätt hjälpberoende, ofta till en fackman.))

Ordet för tankarna till ett paternalistiskt beroendeförhållande (klient och patron) eller rentav till advokater och därmed till otäck rättskipning, domar, straff och allt det där som fängelserna, förlåt, Kriminalvården inte längre ägnar sig åt. “Kriminalvårdtagare” kanske? Eller “brukare”? (Tipstack till GDO.)

6 replies on “Släpp klienterne loss”

O ja, det finns ju mängder med såna försök till betydelseglidning. Man får ju sällan sparken idag. Man blir friställd… låter ju inte så dumt. Som mest fjantigt framstår det ju ofta när myndigheter försöker ta efter häftiga uttryck från näringslivet. Den gamla byrådirektören blir CEO … på ren svenska alltså.

Ett fosterhem heter numer ett familjehem… ett barn placerat i ett familjehem är inte ett familjebarn, utan ett familjehemsplacerat fosterbarn…!? Är barnet över 18, men under 20, kan det också vara fosterbarn. Dock är det över 20… så vipps är det en klient i familjehem… Heter det då familjehemsklient? Och följdaktigen finns det då kriminalvårdsklienter?… Skillnaden är nog hårfin…

Det senaste jag hörde från polishögskolan var att man inte får säga “kriminell” och absolut inte “buse” utan att det numera är “marginaliserad”. Det vill säga en i grund och botten fin människa som har hamnat lite utanför medelklassgemenskapen och därför är ett offer för vårt exkluderande…

För oss inom Tullen råder samma nyspråk, vi ska kalla smugglarna för “kunder” och ha “kundtänkande”. Visst är det fint hur väl överheten har listat ut hur allt hänger ihop?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *