Categories
Politik

Den frie grönsakshandlaren

“Låt oss föreställa oss att något en dag uppreser sig inom vår grönsakshandlare och han slutar hålla upp paroller bara för att ställa sig in. Att han slutar att delta i omröstningar, eftersom han vet att det inte är några verkliga val. Att han börjar säga sin uppriktiga mening vid högtidliga tillfällen och till och med samlar kraft att solidarisera sig med dem som hans samvete bjuder honom att solidarisera sig med.

Genom ett sådant uppror lämnar handlaren livet i lögn. Han avstår från ritualen och bryter mot ‘spelreglerna’. Han återfinner sin undertryckta identitet och sitt människovärde samt förverkligar sin frihet. Hans uppror blir en ansats till ett liv i sanning.”

— Ur De maktlösas makt av Vaclav Havel (En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1990, Symposion, Stockholm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *