Categories
Blandat

Sida 23

  1. Grab the nearest book.
  2. Open the book to page 23.
  3. Find the fifth sentence.
  4. Post the text of the sentence in your journal along with these instructions.

”Realistens syn på vad som finns brukar följas av en kunskapsteoretisk positionering vars innebörd är att det faktiskt går att nå säker kunskap.”

Ja, gissa vilken… Hade jag gjort det här vid hemmadatorn hade det nog istället blivit något ännu skojigare om till exempel periodiseringsfonder och momsredovisningskonton (via Stopdesign).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *