Categories
Politik

Fler barn, färre sossar

Nio miljoner svenskar, spår SCB, och familjeminister Berit Andnor får dagen till ära breda ut sig i Aftonbladet om den förträffliga socialdemokratiska familjepolitiken:

”Vi vill att fler män ska ta ut sin föräldraledighet, frågan är bara hur vi ska få dem till det. Vi har tillsatt en utredning för att råda bukt med problemet.”

Jojo, så visar den svenska regeringen sin dådkraft – tillsätt en utredning, så slipper Andnor vidta den busenkla åtgärd som skulle få fler män att stanna hemma med knoddsen: att individualisera föräldraförsäkringen. Hälften till morsan, hälften till farsan.

Och det är en reform som är motiverad för att bättra på mäns chanser i hemmet och kvinnors på arbetsmarknaden, inte för att få dem att yngla av sig (eller, urk, för de stackars barnens skull).

Mycket tyder ju tvärtom på att en progressiv jämställdhetspolitik får kvinnor att föda färre barn. Ju bättre livschanser kvinnor får, desto färre knodds skaffar de. Det gäller i u-länder likaväl som i det svenska folkhemmet.

Det som istället räddar folkökningen är att en och annan – trots att socialdemokraternas gör vad de kan för att hindra dem – faktiskt invandrar till Sverige. Somliga av dem tar förmodligen med sig en kvinnosyn som skulle få familjeministern att se rött. Och tja, det kanske är bra för barnafödandet.

2 replies on “Fler barn, färre sossar”

Nej du Johan. Det är inte så att ”en progressiv jämställdhetspolitik får kvinnor att föda färre barn”. En progreesiv jämställdhetspolitik leder i stället till att kvinnor föder fler barn jämfört med länder som ligger på en liknande ekonomisk standard. Jämför Norden med föräldrapennning och förskolor med Sydeuropa där detta inte alls är lika utbyggt.

Däremot har du helt rätt i det andra sambandet, att ju bättre kvinnor har det desto färre barn föds det.

Men frågan är om det är Andnor som är emot en delnng av föräldraförsäkringen. Jag skulle tro att det är HSB som är emot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *