Categories
Politik

Den blöta liberala näsan

När Dennis får social-ingenjörskonst-vibbar av littertaurkanonen kommer jag på en present jag vill ge till folkpartiet till nästa val.

Varje gång de får en fråga om vad eleverna ska läsa i skolan, från vilken ålder betyg ska ges, hur många läxor läraren ska ge, om mobiltelefoner, keps och godis ska tillåtas i klassrummet, om ordningsbetyg ska skickas hem till föräldrarna — då skulle de kunna ge ett enkelt svar:

— Det ska inte vi politiker bestämma, utan skolorna själva. Våra kompetenta, professionella lärare vet bättre än jag hur man lär eleverna det som är viktigt och skapar arbetsro i skolan.

Det är liksom en av charmerna med att vara liberal: Man vill inte lägga näsan i blöt precis överallt.

Lärarfacken — en viktig väljargrupp för folkpartiet — skulle jubla, de längtar efter arbetsro efter alla allt mer detaljerade pekpinnar från stat och kommun. Dessutom blir det lite enklare att i nästa andetag förklara varför vi ska ha friskolor, när man väl skippat tanken på centralstyrning.

Och om inte annat är det två rätt enkla meningar för Lars Leijonborg att memorera, istället för att humma, ifrågasätta frågans formulering och villa bort sig innan han hunnit säga en fullständig sats. Om han nu sitter kvar.

5 replies on “Den blöta liberala näsan”

Många har ju redan fyndigt kommenterat FP:s valaffischer, men jag kan inte, apropå detta med social ingenjörskonst, låta bli att peka på den rena diktaturkänslan de utstrålar. Jag menar, vilken typ av samhälle har en press vars rubriker vrålar ut idel goda nyheter för invånarna, nyheter som självberömmande kommenteras av det ledande partiet? Just det – ett totalitärt samhälle.
Jag menar nu inte precis – man blir ju så lätt kritiserad för att vara onyanserad – att Leijonborg skulle vara en Castro in spe. Men något slags problem med självbilden finns det onekligen i dagens Fp.

Folkpartiets valaffischer utsrålar också en viss likhet med Timbros idéer om hur god nyhetsbevakning ser ut: nyhetsmedia bör ägna sig åt att trumma in fakta av typen “vi har inte bokcensur i Sverige”, “Bush är folkvald, men det är inte Kim Jong Il” (inte heller EU:s ordförande eller många svenska statsråd sitter på ett direkt dolkvalt mandat), “Israel är den enda demokratin i Mellanöstern”, “Sverige har lägre spädbarnsöddlighet än Biotswana”, “USA har flest nobelprostagare” etc – atomära “sanningar” som man ska tro på som om de vore oemotsägliga (och som kan användas för att klubba ner vissa andra diskussioner). Varje erfaren journalist vet att nyhetsförmedling inte fungerar på det sättet.

Dennnis hopkoppling av läroplanen med en öststatsmässig “önskan att lägga livet til rätta” är ju rena skrattpillret – och han verkar missa att det som skiljer en kanon från en lista på böcker eleven “ska ha läst” är just den tydligt normativa sidan hos en kanon: det är inte bara en lista på kunskaper som ska ha gåtts igenom (“allmänbildning”) utan en rikslikare för vad som utgör Riktig Svensk Vitterhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *