Categories
nätpolitik övervakning pressfrihet

Kinas brandvägg läcker som ett såll

“The Net interprets censorship as damage and routes around it.” John Gilmore-citatet sammanfattar i en mening Oliver Augusts reportage från Kina i senaste Wired. “The great firewall of China” läcker nämligen som ett såll.

Strategin att kontrollera och censurera kineserna på nätet är dömd att misslyckas, menar August – och gör det redan. Kontrollmekanismerna ligger alltid ett par steg efter och de som vill och kan tar sig runt statens censurförsök. Inte utan risk, förstås.

Några bra poänger i Augusts artikel: Det största problemet med att övervaka nätet i Kina är befolkningen, dess mängd. Censuren är massiv, straffen är hårda och hundratals cyberdissidenter ruttnar i fängelse. Förvisso. Men nätverka ihop (en bråkdel av) en femtedel av mänskligheten och du får en maktfaktor som den kinesiska regimen inte längre kan bortse ifrån, och inte heller tysta och kontrollera utan risk:

“The first cyber-rebellion to have a major political impact took place in 2003. Sun Zhigang, a young migrant worker in Guangzhou, died in police detention after failing to produce identity documents during a street check. Sun’s friends protested his death on discussion boards, and soon other sites picked up a campaign demanding police accountability and reform of the laws affecting migrant workers. Before the unprepared system monitors could react, an avalanche was in motion. Tens of thousands of Chinese became involved in a national conversation, despite the risk of punishment. Emboldened, the mainstream media jumped in and reported the Sun case. The government opted not to crack down on these violations, rightly sensing that doing so would have been more politically costly then letting the debate run its course. A few months later, Prime Minister Wen Jiabao abolished the law requiring China’s 120 million migrants to have special identity papers.”

Och här finns en målkonflikt för regeringen, hävdar August: Att övervaka och censurera nätet skapar problem för till exempel den växande näthandeln, vars kunder måste kunna lita på kryptering, anonymitet och “privacy”:

“Rigorously policing encryption technology would undermine ecommerce, which is vitally important to the government’s crusade to lift the economy. If all encrypted credit card details and other sensitive corporate information had to pass through surveillance bottlenecks, whole sections of the economy would be harmed. When forced to choose, the government seems to trust that raising incomes is a better way of securing power than spying on dissidents.”

Detsamma gäller de hårt hållna statliga massmedierna: Annonsintäkter förutsätter att man skriver om det folk vill läsa om, snarare än om det myndigheterna vill att folk ska läsa om. Tydligen har medier krävt att få ta upp sådant som folk ändå kan läsa om på bloggar och andra nätmedier, om de bara vet hur och var de ska leta.

Augusts egna möten med den kinesiska övervakningen, slutligen, påminner mer om det Stasi  Thomas Brussig skildrar i Helden wie wir, med en twist av Kafka, än om Orwells 1984. Kanske är det också viktigt att komma i håg: Övervakningsbyåkratier är ofta precis så korkade som de i teorin borde vara. Vilket inte gör dem mindre farliga. Tvärtom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *