Categories
Forsk

Skriv som Watson & Crick

Spelar det någon roll hur vi forskare skriver? Randy Moore jämför två banbrytande uppsatser i biologi: Watson & Crick (1953) som beskriver DNA-molekylens dubbelspiral och Avery et al (1944) som slog fast att DNA är det material som gener och kromosomer består av. Någon som hört talas om den sistnämnda?

Nej, men däremot känner även många icke-biologer till den artikel James D Watson & Francis Crick publicerade i Nature 1953. År 1962 fick de Nobelpriset i biologi för sin upptäckt. Randy Moore hävdar att Watson & Cricks berömmelse inte bara beror på artikelns innehåll, utan också på dess stil:

“Unlike virtually all other research reports of its time, the paper by Watson and Crick was an accessible and entertaining paper that — in the tradition of Galileo Galilee and Charles Darwin — could be read and understood by educated laypeople. It was a model of scientific rhetoric and its writing style was revolutionary; the paper reads like no other research report in modern science.”

Oswald Avery et al publicerade redan nio år tidigare en artikel som tydligen biologer anser lika viktig för den moderna genetikens framväxt, men som inte alls har fått samma genomslag vare sig inom eller utom biologiämnet. Inte fick Avery Nobelpriset heller.

Moores jämförelse ger därför några tumregler för hur forskare bör skriva för att kommunicera sin forskning väl:

  • Fatta dig kort: Watson & Crick levererar sin poäng på knappa 900 ord, mot Averys et al 7.500 ord.
  • Våga vara kaxig: Watson & Crick visar att de tror att de har en banbrytande idé (de fick till och med kritik för att vara för styva i korken), medan man får läsa halva pappret innan Avery et al ens nämner DNA.
  • Det viktiga först: Redan i första meningen slår Watson & Crick fast vari deras bidrag består.
  • Skriv i första person: Watson & Crick skriver i aktiv form och första person (“We wish to put forward…”), medan Avery et al “used dull, agentless writing and passive voice to imply that their conclusions were produced without human intervention.”
  • Undvik detaljer och hedging: Watson & Crick skisserar bara sin modell och sparar in på detaljer och försiktighetsfraser, till skillnad från Avery et al.

Via Academic Productivity.

2 replies on “Skriv som Watson & Crick”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *