Categories
övervakning Politik

Terrorismen var värre förr

I en diskussion med en av de riksdagsledamöter som röstade ja till FRA-lagen hävdade jag att terrorismen måste ha varit värre förr. Risken att dö i ett terrordåd i Västeuropa torde ha varit större när RAF, IRA, Röda brigaderna och andra terrororganisationer var i farten. Han trodde mig inte. Nå, nu har jag kikat i facit. Jag tycks inte vara helt ute och cykla.

Internationella terrordåd i Västeuropa, 1968-2007
Fig. 1: Internationella terrordåd i Västeuropa, 1968-2007

Som Figur 1 här intill visar var antalet internationella terrorincidenter som högst i början av 1980-talet. Räknat i antalet dödade är år 1988 det värsta, när 310 människor dödades i terrordåd, varav 270 i Lockerbie. Nästa topp är 2004, när 191 personer dör i tågbomberna i Madrid den 11 mars. Ändå är den sista tioårsperioden den minst dödliga, med 197 dödade i terrordåd, att jämföra med 432 för årtiondet 1988–97. Data har jag hämtat från MIPT Terrorism Knowledge Base, som tyvärr har plockats ned från nätet (en dödssynd).

Figur 2: Inhemska terrordåd i Västeuropa, 1998-2007.
Figur 2: Inhemska terrordåd i Västeuropa, 1998-2007.

Mellan 1998 och 2007 mätte TKB också inhemska terrordåd (Figur 2). ((Jag skulle tro att de med inhemska menar terrordåd där gärningspersonerna är medborgare i den stat där dådet utförs.)) Även de har minskat i antal under mätperioden. Antalet dödade skjuter i höjden med bombdådet i London den 7 juli 2005, när 56 personer dödades, inklusive terroristerna själva. Men även här är trenden nedåtgående: Under åren 1998–2002 dödades 134 personer i inhemska terrordåd mot totalt 70 under femårsperioden därefter.

Start, “a center of excellence of the U.S. Department of Homeland Security”, tillhandahåller den öppna Global Terrorism Database, som samlar terrorincidenter sedan 1970. Här kan man leka runt med interaktiva grafer. Figur 3 visar antalet terrorincidenter i Västeuropa 1970–2008. Tyvärr säger den ingenting om dödlighet, men antalet incidenter minskar från topparna i slutet av 1970-talet och början av 1990-talet.

Fig. 3: Terrorincidenter i Västeuropa, 1970-2008
Figur 3: Terrorincidenter i Västeuropa, 1970-2008

Nå, vi kan i alla fall dra slutsatsen att antalet terroristincidenter har minskat, att antalet dödade också tycks minska. Vad minskningen beror är förstås en fråga öppen för spekulation. Kanske är det just striktare övervakningslagar och utökade befogenheter till ordningsmakten som har fått ned antalet terroristincidenter.

En annan möjlig slutsats är att avfärda föreställningen om att vi lever under allt värre terrorhot: Terrorism var ett större problem i Västeuropa förr.

One reply on “Terrorismen var värre förr”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *