Categories
Statsveteri

Fem bra politisk teori-bloggar

Bara så där, rätt upp och ned: Fem bra bloggar som hör hemma i den politiske teoretikerns flödesläsare.

  1. Political Theory — Habermas and Rawls: Thomas Gregersen rapporterar om samtida politisk teori inspirerad av John Rawls och Jürgen Habermas, vilket ju täcker av rätt mycket av fältet.
  2. Public Reason: Använder bloggmediet på kreativa sätt, som att ordna läsecirklar på aktuella verk (senast Amartya Sens The idea of justice) och webbaserade workshops.
  3. Salongen: Tummelplats för filosofi och idéhistoria i Norge. Matnyttiga länkar och fördjupningar.
  4. Theorieblog: Ett forum för tyskspråkig politisk teori. Både substans och branschkoll.
  5. Theory Talks: Peer Schouten, doktorand i freds- och utvecklingsforskning vid GU, publicerar intervjuer med ledande teoretiker om hur de ser på internationella relationer i båda dess betydelser, det vill säga: som disciplin och som studieobjekt. Utskrifts- och läsvärt!

Något mer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *