Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Vad är mervärdet av ett folkrättsligt skydd för mänskliga rättigheter?

Varför ska vi ha ett folkrättsligt system av internationella mänskliga rättigheter, om deras implementering ändå huvudsakligen sker, om alls, genom politik inom staterna? Och givet att demokratiska staters författningar listar rättigheter som ofta överlappar med dem som återfinns i internationella traktater, vad är mervärdet av det internationella rättighetsskyddet? Det är en intressant fråga.

Categories
Statsveteri

Litteraturtips i normativ metod

Vilka metoder använder vi när vi gör normativ politisk teori? En kollega frågade om litteraturtips till en metodkurs, vilket genererade följande förslag i en givande mejlväxling.

Categories
Statsveteri

Fem bra politisk teori-bloggar

Bara så där, rätt upp och ned: Fem bra bloggar som hör hemma i den politiske teoretikerns flödesläsare.

Categories
Statsveteri

Vi föredrar Oslo för föredragen

Vi gillar att Oslo, jämfört med Göteborg, är mer uppkopplat mot internationella akademiska nätverk. Regelbundet bjuder till exempel en mängd institut, forskningsprogram och priser in prominenta forskare att hålla föredrag.

Categories
Statsveteri

The disease that killed Derrida

Jürgen Habermas, den siste i livet av de stora 1900-talsfilosoferna, skriver dödsruna över Richard Rorty i Süddeutsche:

“Erst nach drei, nach vier Absätzen der sarkastischen Analyse kommt der unerwartete Satz: “Alas, I have come down with the same disease that killed Derrida.” Wie um den Schreck des Lesers aufzufangen, fügt er scherzend hinzu, seine Tochter habe die Hypothese, dass diese Art des Krebses von “zuviel Heidegger-Lektüre” herrühre.”