Categories
Statsveteri

Politologerna bloggar

Så hälsar vi Politologerna välkomna, ett trevligt bidrag i den akademiska bloggfaunan. Kanske kan den bli en statsvetarnas svar på förträffliga Ekonomistas?

Categories
Statsveteri

Fem bra politisk teori-bloggar

Bara så där, rätt upp och ned: Fem bra bloggar som hör hemma i den politiske teoretikerns flödesläsare.

Categories
Forsk

Mothugg som forskningsobjekt

Många forskare tycker nog inte om att läggas under andra forskares lupp, men jag tycker bara att det är intressant. Nu figurerar Mothugg i empirin till inte mindre än två forskningsartiklar.

Categories
nätpolitik Politik

Gammelpartierna vs Piratpartiet 2

Vi fortsätter att spekulera kring strukturomvandlingen i politikbranschen. Låt oss gå vidare med en tes som luftades i förra inlägget: Att Piratpartiet jobbar i den långa svansen, medan gammelpartierna jobbar i det tjocka huvudet. Jag har några fina grafer som tyder på just det.

Categories
Statsveteri

Ytterligare en bloggande statsvetare

Andreas Johansson Heinö, som under våren lägger fram sin avhandling i statsvetenskap vid GU, öppnar eget och börjar med att analysera de senaste rafflande förvecklingarna i Bulgariens partilandskap.