Categories
Forsk

Mothugg som forskningsobjekt

Många forskare tycker nog inte om att läggas under andra forskares lupp, men jag tycker bara att det är intressant. Nu figurerar Mothugg i empirin till inte mindre än två forskningsartiklar.

Karl Palmås mappade ju vårt gubbslem i den västkustska akademikerbloggosfären, som byggde på med lite etnografi och resulterade i artikeln Follow the phlegm: Tracing the infinitesimal in male networks of power som guppar i poolen för öppen kollegiebedömning hos International Journal of Feminist Technoscience (jag tror att den som vill gärna får bidra med ett utlåtande). Länkarna mellan bloggarna gör att Kalle kan kartlägga hur ett homosocialt nätverk växer fram, men också hur just kartläggningen gör gubbslemmet självmedvetet, och samtidigt illustrera en del poänger från Gabriel Tarde, för vilka den gamle sociologen saknade dagens hårda metadata.

Sara Kjellberg, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid LU, har mappat en större del av den akademiska bloggosfären och kör en kombo av innehållsanalys och nätverksanalys. ((Sara Kjellberg: “Blogs as Interfaces between Several Worlds: A Case Study of the Swedish Academic Blogosphere“, Human IT 10:3 (2009): 1–45, [svensk översättning].)) Även i Kjellbergs nätkarta finns ett tydligt gubbslem i mitten: Berghs betraktelser, Det perfekta tomrummet, 99, our 68, Digitalrights, Loci och Mothugg, även om Kjellberg inte gör någon poäng av just genusaspekten.

3 replies on “Mothugg som forskningsobjekt”

Intressant. Sara använder samma metoder som jag gör då jag kartlägger discipliner inom klimatforskningen. Och man får samma vibbar (karltläggning av personnätverk i klimatforskning, ej min studie), att forskarvärlden är LITEN. Nätverk av inflytelserika klimatforskare t.ex. är relativt små, alla känner alla. Känns än mer så i dessa studier. Finns det verkligen inte fler viktiga akademiska bloggare i Sverige? Nätverken känns minst sagt små. Tycker det borde finnas fler huvudnoder som inte är starkt kopplade till mothugg, 99 our 68, etc. som borde vara ett av ett flertal kluster.

Johan,
Jag uppfattar att Saras studie av bloggarnas innehåll är begränsad i tid fram till 2007, stämmer det? Tycker det är lite kryptiskt “from December 2007 and earlier”, se sid. 11 i artikeln.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *