Categories
Statsveteri

Who’s who i legitimitetsteorin

Mina neo-leninistiska skrivråd blev till ett helt papper, som kritiserar Allen Buchanan & Robert Keohanes teori om internationella institutioners legitimitet.

En röd tråd i min kritik handlar just om att de avstår från att peka ut vilka legitimitetens subjekt är, vilket jag kopplar till deras antagande om vad internationella institutioner är och gör: de förser stater med fördelar de inte annars skulle kunna uppnå. Dessutom framställer Buchanan & Keohane politisk oenighet (att vi inte håller med varandra) som epistemisk osäkerhet (att vi inte vet vad vi bör göra) — kanske för att de lösningar de har på lager är epistemiska, snarare än politiska.

Ett första utkast, så medan de vanliga förbehållen gäller tar jag tacksamt emot kritik och synpunkter – inte minst lajv vid SGIR-konferensen i Stockholm nästa vecka, för den som skulle råka vara där.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *