Categories
Forsk Politik stadsplanering

Livet är någon annanstans

När det är tyst här beror det på att vi är upptagna med annat. Som att trolla runt i andras kommentarstrådar.

  • Hos Bergh om strukturomvandlingar i akademin: Dels om de styrningslogiker som kommit att prägla universitetssektorn och huruvida det är vettigt att kalla dem nyliberala. Dels hur snabbt måtten på vetenskaplig kvalitet har förändrats i Skandinavien bara under det senaste årtiondet – och säkert kommer förändras lika mycket innan våra karriärer är avslutade. Båda sakerna hänger förstås samman med sånt vi skrivit om här tidigare, som projektiseringen av forskningen, vårt korta akademiska mannaminne och kanske järnvägsstationer kontra flygplatser.
  • Hos Sociologisuget om diskursanalys, gentrifiering och stadsplanering: Sociologisuget har i en serie inlägg diskuterat huruvida det är radikalt eller småborgerligt att bo i Majorna i Göteborg. Själv lutar jag åt att gentrifieringskritiken har kört fast, i synnerhet som kritiken sällan tycks resultera i något konstruktivt, utan snarare paradoxalt nog bidrar till gentrifieringen. Nästa gång jag ska sälja en lägenhet hyr jag inte bara in en homestajlist, utan också en sociolog som får varna för gentrifiering, för det tycks som ett säkert sätt att driva upp priserna. Kvillster dras med liknande dilemman:

    “Blotta tanken på att det kan komma att finnas caféer med wifi här i Kville är problematisk. … Jag är ju trots allt en del av den potentiellt inflytelserika elit som nu bor här. Jag är ju den som bidrar till den potentiella gentrifieringen.”

  • Hos Klamberg om huruvida idépartier är finare än intressepartier och vilket intresse som bär Folkpartiet, som ju med stolthet kallar sig idéparti. Fast nu slår det mig att inte alla idépartier är goda, enligt folkpartismen: Snäppet värre än ohöljda intressepartier (som Centern och Socialdemokraterna) är idéburna partier som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – enligt folkpartismen burna av felaktiga idéer, för att inte säga rentav onda.

One reply on “Livet är någon annanstans”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *