Categories
mänskliga rättigheter

Efter MR-kulmen

Jag lekte runt med Google Book Ngram Viewer – och fick en glasklar illustration till Samuel Moyns tes att MR-diskursen sköt fart i mitten av 1970-talet och nådde sin kulmen runt millennieskiftet. Sedan dess har intresset för mänskliga rättigheter falnat, i alla fall i de böcker som ingår i Googles textkorpus.

"Human rights", 1900-2008
"Human rights" i engelskspråkiga böcker, 1900-2008

Towards a cosmopolitan cosmopolitanism? har en liknande graf: Medan man förvisso tydligt kan se den kosmopolitiska vändningen under de senaste två decennierna, tycks intresset för nationalism ha ökat ännu mer.

2 replies on “Efter MR-kulmen”

Jag tror MR-intresset är stabilt: Man får väldigt ofta en nedgång efter år 2000 i detta verktyg (oavsett sökord).

Misstänker att något ändras i urvalet eller att indexeringen släper efter, kanske snedvriden av legala skäl…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *