Categories
Statsveteri

Mot nytt jobb

På fredag gör jag min sista dag som postdok vid Norsk senter for menneskerettigheter vid Universitetet i Oslo. Jag började i november 2009 inom forskningsprojektet Should states ratify human rights conventions?, som växte till MultiRights, finansierat av ERC (2011–16), vilket i sin tur växte till excellenscentret PluriCourts, som hade sin öppningskonferens strax före midsommar. Det har varit ett privilegium att få delta i dessa processer.

Ett konkret forskningsresultat av dessa tre lärorika år ligger just nu på korrekturstadiet: Volymen The legitimacy of international human rights regimes: Legal, political and philosophical perspectives, som kommer ut på Cambridge University Press i höst.

Vad nu? Nu fortsätter jag vid UiO som forskare och projektledare för projektet The consensus paradox, finansierat av Norges forskningsråd, i samarbete med Henrik Friberg-Fernros vid Göteborgs universitet. Glädjande nog har vi precis fått artikeln The consensus paradox: Does agreement impede rational discourse?, som drar upp premisserna för vårt forskningsprojekt, accepterad för publicering i Political Studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *