Categories
Statsveteri

Mot nytt jobb

På fredag gör jag min sista dag som postdok vid Norsk senter for menneskerettigheter vid Universitetet i Oslo. Jag började i november 2009 inom forskningsprojektet Should states ratify human rights conventions?, som växte till MultiRights, finansierat av ERC (2011–16), vilket i sin tur växte till excellenscentret PluriCourts, som hade sin öppningskonferens strax före midsommar. Det har varit ett privilegium att få delta i dessa processer.

Categories
Forsk

Projekt i dåtid, nutid, framtid

Några projektrelaterade uppdateringar.