Categories
Statsveteri

Workshop om deliberation, konsensus och epistemisk demokrati

Den 20–21 november arrangerar vi en workshop under rubriken “Deliberation after consensus: Democracy, epistemic quality and public discourse” vid det norsk-franska forskningscentret i Paris. Huvudtalare är Simone Chambers (University of Toronto) och Jürg Steiner (University of North Carolina at Chapel Hill).

Vi välkomnar papper från forskare i statsvetenskap, filosofi, rättsvetenskap, media och kommunikation, etc, som addresserar något av följande fyra teman:

  1. What is the role of consensus in deliberative democratic theory?
  2. How does agreement affect the quality of subsequent deliberation?
  3. How to measure deliberative rationality and epistemic quality?
  4. What is the relationship between expert discourse, democratic deliberation and epistemic quality in political processes?

Workshopen arrangeras i samarbete mellan forskningsprojekten The consensus paradox och Why not epistocracy?, båda baserade vid Universitetet i Oslo.

All relevant info finns här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *