Categories
Statsveteri

Workshop om deliberation, konsensus och epistemisk demokrati

Den 20–21 november arrangerar vi en workshop under rubriken “Deliberation after consensus: Democracy, epistemic quality and public discourse” vid det norsk-franska forskningscentret i Paris. Huvudtalare är Simone Chambers (University of Toronto) och Jürg Steiner (University of North Carolina at Chapel Hill).

Categories
Göteborg Statsveteri

Workshop om internationella domstolar och nationell politik

Den 12–15 augusti 2014 träffas det nordiska statsvetarförbundet NOPSA till kongress i Göteborg. Tillsammans med Marlene Wind vid Köpenhamns universitet leder jag en workshop om hur internationella domstolar påverkar politiken på nationell nivå. Vi har fortsatt plats för ett par papper i gruppen – men skynda på! Mer information om NOPSA, kongressen och hur du sänder in ett förslag till papper finner du här.

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

CFP: The Nordic Human Rights Paradox

Som nyligen förebådats här på Mothugg: Tillsammans med min kollega Malcolm Langford arrangerar jag i höst en workshop om de nordiska ländernas ambivalens inför mänskliga rättigheter. Workshopen vänder sig till forskare i statsvetenskap, internationella relationer, rättsvetenskap, sociologi, historia och liknande discipliner. Första sessionen äger rum i Oslo 29-30 augusti 2012 och alla övriga upplysningar du söker finns här. Deadline för abstracts: 20 juni 2012.

Sprid gärna informationen vidare till vemhelst som kan tänkas intresserad!