Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

CFP: The Nordic Human Rights Paradox

Som nyligen förebådats här på Mothugg: Tillsammans med min kollega Malcolm Langford arrangerar jag i höst en workshop om de nordiska ländernas ambivalens inför mänskliga rättigheter. Workshopen vänder sig till forskare i statsvetenskap, internationella relationer, rättsvetenskap, sociologi, historia och liknande discipliner. Första sessionen äger rum i Oslo 29-30 augusti 2012 och alla övriga upplysningar du söker finns här. Deadline för abstracts: 20 juni 2012.

Sprid gärna informationen vidare till vemhelst som kan tänkas intresserad!

One reply on “CFP: The Nordic Human Rights Paradox”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *