Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Den nordiska människorättsparadoxen revisited

Tillsammans med kollegan Malcolm Langford har jag skrivit ett forskningspapper om de nordiska ländernas till synes paradoxala hållning gentemot mänskliga rättigheter. “The Nordic human rights paradox” lyfter upp en del trådar som diskuterats här på Mothugg och i en essä i Axess.

Pappret plockar isär motstridiga påståenden i forskningslitteraturen om exceptionalismen i Nordens människorättspolitik på hemma- och bortaplan. Vi skisserar också en forskningsagenda för att utforska de nordiska ländernas MR-politik på områden som internationella åtaganden i nationell politik; konstitutionalism, domstolsaktivism och rättighetsmobilisering; bi- och multilaterala relationer; samt kränkningar och förverkliganden av rättigheter på backen.

Ett pågående arbete, så vi tar tacksamt emot kommentarer och kritik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *