Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Den nordiska människorättsparadoxen revisited

Tillsammans med kollegan Malcolm Langford har jag skrivit ett forskningspapper om de nordiska ländernas till synes paradoxala hållning gentemot mänskliga rättigheter. “The Nordic human rights paradox” lyfter upp en del trådar som diskuterats här på Mothugg och i en essä i Axess.

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Om Nordens MR-ambivalens i Axess

Juni-numret av Axess (nr 5, 2012) innehöll en dossier om mänskliga och medborgerliga rättigheter. Tillsammans med kollegan Malcolm Langford har jag bidragit med en essä om de nordiska ländernas ambivalens gentemot mänskliga rättigheter. Artikeln knyter samman trådar om den nordiska MR-paradoxen som vi tidigare har dragit ut här på Mothugg.

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

CFP: The Nordic Human Rights Paradox

Som nyligen förebådats här på Mothugg: Tillsammans med min kollega Malcolm Langford arrangerar jag i höst en workshop om de nordiska ländernas ambivalens inför mänskliga rättigheter. Workshopen vänder sig till forskare i statsvetenskap, internationella relationer, rättsvetenskap, sociologi, historia och liknande discipliner. Första sessionen äger rum i Oslo 29-30 augusti 2012 och alla övriga upplysningar du söker finns här. Deadline för abstracts: 20 juni 2012.

Sprid gärna informationen vidare till vemhelst som kan tänkas intresserad!

Categories
mänskliga rättigheter Politik Statsveteri

Nordens MR-engagemang bortom ratificering

I ett tidigare inlägg beskrev vi de nordiska ländernas MR-ambivalens som motsägelsefulla beteenden på MR-politikens olika domäner. Å ena sidan: de nordiska länderna (a) lyckas de facto förverkliga mänskliga rättigheter bättre än många andra länder i världen och (b) för en offensiv utrikespolitik för att främja mänskliga rättigheter (exempelvis i multilaterala organisationer och i bilateralt utvecklingsbistånd). Å andra sidan (c) uppvisar de en motvilja mot att låta internationella MR-normer påverka deras inrikespolitik, som vi exemplifierade med vissa kontroversiella konventioner och tilläggsprotokoll.

Categories
mänskliga rättigheter Politik Statsveteri

En nordisk mentalitet?

Jag snubblade över en artikel av Jaakko Husa som diskuterar spänningen mellan den europeiska människorättsregimen och den nordiska konstitutionella kulturen. ((Jaakko Husa: Nordic Constitutionalism and European Human Rights – Mixing Oil and Water?, Scandinavian Studies in Law (2010).))