Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Commit and comply-litteraturen och fallet Norden

En tredje litteratur som tycks relevant för att dissekera de nordiska ländernas ambivalens inför mänskliga rättigheter är IR-forskningen som försöker förklara varför stater ratificerar och efterlever internationella människorättskonventioner.

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Nordisk exceptionalism och mänskliga rättigheter

I statsvetenskapen har många forskare ägnat sig åt att försöka förstå vad de menar är Nordens särart i utrikespolitiken, som består i alltifrån stödet till nationella befrielserörelser i tredje världen och kampen mot apartheid i södra Afrika, via alliansfrihet och medling i internationella kriser och konflikter till en skepsis mot att låta sig integreras i det europeiska samarbetet. Borde man inte utifrån den här litteraturen kunna dra några lärdomar om den nordiska ambivalensen på det specifika området MR?

Categories
mänskliga rättigheter Politik Statsveteri

Nordisk skepsis mot mänskliga rättigheter och judicial review

Vi jobbar vidare utifrån hypotesen att det är något paradoxalt över de nordiska ländernas ambivalenta hållning till mänskliga rättigheter. Hur kan man förstå den här paradoxen utifrån befintlig litteratur?

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Den nordiska MR-paradoxen

Jag har börjat samla exempel, anekdoter och förklaringar till en välkänd men — tycks det mig — underutforskad paradox: De nordiska ländernas ambivalenta inställning till mänskliga rättigheter.

Categories
Danmark Politik

De onordiska danskarna

Jag börjar tröttna på Muhammed-såpan. Men hos Vänstra stranden hittar jag en ny, spännande vinkel på kalabaliken som gör mig förbryllad: Felet med danskar är att de har svikit det nordiska samförståndet.