Categories
Statsveteri

Call for Paris: Authority Beyond States

Som Theorieblog redan har uppmärksammat äger Austat-nätverkets tredje workshop om internationella institutioners auktoritetsutövning rum i Paris, 3–4 maj 2012, och vårt call for papers ligger ute nu – anmäl din uppsats senast 15 januari.

Liksom de två tidigare verkstäderna i Oslo och Berlin har även denna en interdisciplinär inriktning mot folkrätt, statsvetenskap/internationella relationer och politisk filosofi. Vi kommer att spika våra keynotes under december, så håll frekvensen.

One reply on “Call for Paris: Authority Beyond States”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *