Categories
Statsveteri

Nytt häfte om auktoritet bortom nationalstaten

Tillsammans med Birgit Peters har jag redigerat ett specialnummer om transnationell auktoritet i tidskriften Transnational Legal Theory, som nu finns att läsa för den med tillgång till ett universitetsbibliotek.

Auktoritetsbegreppet har kommit att bli allt viktigare bland både statsvetare, jurister och filosofer som studerar internationell politik, trots att det internationella systemet ofta definieras i termer av vedervälde, det vill säga avsaknad av hierarki och auktoritet, till skillnad från politiken inom staten.

I det här specialnumret (vol. 4, no. 3) bidrar vi med både teoretiska och begreppsliga utläggningar och mer empiriska-tillämpade studier samt en handfull recensioner av nya böcker på temat.

Bidragen till specialnumret har sitt ursprung i en serie workshops – i Paris och Heidelberg – som vi arrangerade inom ramarna för AUSTAT-projektet.

Innehåll

 1. Armin von Bogdandy: Foreword: The Promise of Authority
 2. Birgit Peters & Johan Karlsson Schaffer: Introduction: The Turn to Authority beyond States
 3. Henrik Enroth: The Concept of Authority Transnationalised
 4. Ingo Venzke: Between Power and Persuasion: On International Institutions’ Authority in Making Law
 5. Patrick Taylor Smith: Instrumentalism or Constitutivism: A Dilemma for Accounts of Transnational Political Authority
 6. Michal Onderco, Barbora Hola & Stijn Ruiter: Testing Detachment of International Criminal Tribunals: Empirical Evidence from the ICTY
 7. Simon Hentrei: Generalising the Principle of Complementarity: Framing International Judicial Authority
 8. Julia Domnick: The United Nations Security Council, International Authority and Legitimacy
 9. Bertram Lomfeld: Occupy Global Law: Against a Realist Takeover of World Rules
 10. David Roth-Isigkeit: Conceptualizing Inequalities? The Politics of Hegemony and the Choice of International Law
 11. Hannah Birkenkötter: Ascertaining Legal Rules in an Age of Uncertainty

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *