Categories
Statsveteri

Film och internationell politik

Man skulle kunna parafrasera Rule 34 slikt: If it exists, there’s a journal article about it. För några år sedan kastade jag ut en fråga om vilka filmer som skulle kunna illustrera en introduktionskurs i internationell politik. I senaste numret av JPSE presenterar Brandon Valeriano ett sådant upplägg för att åskådliggöra både världspolitiska händelser och teorier om krig, fred och internationell interaktion genom film. ((Brandon Valeriano: “Teaching Introduction to International Politics with Film“, Journal of Political Science Education, 9:1, 2013.))

Artikeln inkluderar förslag på filmer och vilka poänger i internationell politik de kan illustrera. Några är självklara — Dr. Strangelove och Fog of War, exempelvis — och andra uppenbara vid eftertanke, som Lord of the Flies (“as a metaphor for the international system”) och Lord of the Rings (“can be used to explore diversity, gender, and self-interest in the international context”). Användbart och läsvärt!

Relaterat: Davide Panagia skriver om “Why film matters to political theory“, Contemporary Political Theory 12, 2-25 (February 2013), som vi tipsar om osynad bakom betalmuren.

One reply on “Film och internationell politik”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *