Categories
Statsveteri

Två seminarier i Uppsala

Mot slutet av veckan ska jag till Uppsala för att presentera ett purfärskt arbetspapper: “Conflict of Interest: Inclusion and Transformation in Democratic Theory”.

Pappret handlar om spänningen mellan två grundläggande idéer i demokratisk teori: Å ena sidan ska demokratiskt beslutsfattande inkludera alla vars intressen berörs av besluten; å andra sidan påverkar demokratiska procedurer deltagarnas uppfattningar om sina egna intressen. Hur kan då, frågar jag mig, berörda intressen utgöra kriteriet för om någon ska inkluderas från början? Intressant nog tenderar de båda idéerna om inklusion och transformation av intressen gå hand i hand: Ju mer man betonar det ena, desto mer tenderar man betona det andra. Jag utforskar framför allt spänningen som den kommit till uttryck i deliberativdemokratisk teori.

Jag lägger fram pappret vid två olika seminarier i Uppsala:

Pappret emanerar ur forskningsprojektet The consensus paradox (mer om det här och här) och är i högsta grad work in progress, så jag tar tacksamt emot skarpa kommentarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *