Categories
Forsk

Vi testar tidskriftsväljare

För en tid sedan efterlyste jag ett verktyg för att välja tidskrifter för forskningsartiklar. Naturligtvis finns det redan – flera stycken till och med. Men de tycks än så länge funka bäst för medicin och naturvetenskap.

Här är fem stycken i ingen speciell ordning:

Jag testade dem genom att använda titel och abstract för en av mina egna publicerade artiklar, men ingen föreslog den tidskrift där artikeln faktiskt publicerades. Föga förvånande, eftersom tidskriftsväljarna bygger på Medline/Pubmed, som indexerar just medicinska och naturvetenskapliga tidskrifter (förutom Elseviers, som bygger på deras egen databas).

Journal Guide och Edanz tycks pricka mest rätt – eller minst fel. Edanz föreslår åtminstone en tidskrift som skulle ha varit högst relevant för min artikel, och båda ger flera förslag som ligger i samma ungefärliga ämnesregion i gränslandet mellan samhällsvetenskap och filosofi – förvisso, det ska erkännas, bland betydligt fler stolpskott.

Resultatet är alltså ungefär lika precist som om man hade frågat en kompetent kollega i en annan samhällsvetenskaplig disciplin: De känner till många tidskrifter och har ett vagt hum om vad man sysslar med, men inte tillräckligt bra koll för att ge tillförlitliga, användbara råd. Låt hoppas att det funkar bättre för medicin och naturvetenskap.

Flera av databaserna innehåller något slags mått på tidskriftens genomslag. En fördel med Elseviers tidskriftsväljare är att den också rapporterar acceptance rate samt besluts- och produktionstider. Journal Guide har ambitionen att rapportera sådana uppgifter, men i min träfflista saknas de.

Nå, man kan ju hoppas att tidskriftsväljarna blir bättre på samhällsvetenskap och humaniora med tiden. Men borde inte tioårsjubilerande Google Scholar kunna hacka ihop ett totalt dominerande alternativ på en eftermiddag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *