Categories
mänskliga rättigheter

MR-deprimerad

I mitt postfack fick jag programmet för Menneskerettighetsuka 2011, som Amnesty International arrangerar i Oslo nästa vecka. Och broschyren gör mig alldeles matt: Uppslag om förföljelse, tortyr, våldtäkt, förtryck, misshandel, krigsförbrytelser, övervakning, flykt, kollektiv bestraffning, krig och massmord varvas med glättig reklam för diverse advokatbyråer som lockar med “en fremtid i et av Norges ledende advokatmiljø”.