Categories
Forsk webbmeck

Att hitta guldkornen i guldfiskminnet

Jag läser Steven Johnsons senaste flygplatsbok Where good ideas come from, och hans Devonthink-baserade arbetsflöde inspirerar. Borde man inte kunna aggregera alla textflöden man producerar och sedan köra lite personal data mining på alltihop?