Categories
Forsk webbmeck

Att hitta guldkornen i guldfiskminnet

Jag läser Steven Johnsons senaste flygplatsbok Where good ideas come from, och hans Devonthink-baserade arbetsflöde inspirerar. Borde man inte kunna aggregera alla textflöden man producerar och sedan köra lite personal data mining på alltihop?

Istället för ett program att köra lokalt, som måste matas manuellt med textfragment, tänker jag mig något som automagiskt tjuvläser alla textflöden jag producerar i molnet: Evernote, Google Notebook, Delicious, Zotero, Twitter, wikis, bloggar, epost, liksom förstås de lokalt lagrade textfiler jag synkar via Dropbox.

Borde man inte kunna köra samman alla dessa textflöden — från fragment, länkar och citat till läsanteckningar och artikelutkast — till en samlad databas, som man sedan kan fiska i för att få fram guldkornen ur den distribuerade hjärnans guldfiskminne?

Jag tänker mig tre enkla steg:

  1. Syndikera textflöden. Med hjälp av öppna API:er och RSS-flöden torde det mesta gå att automatiskt suga in i en gemensam databas.
  2. Processa materialet. Algoritmer som kan spåra mönster i text är i dag en rätt enkel teknologi. Här på Mothugg använder jag till exempel Yarpp för att automagiskt leta fram kanske relaterade inlägg. Det borde också kunna ligga till grund för en smart sökfunktion.
  3. Presentera mönster, som låter en spåra oanade kopplingar mellan sparade textfragment. Gärna visualiserat, gärna kombinerat med verktyg för självövervakning.

Elementen för att skapa ett sådant verktyg finns förmodligen redan. Man skulle till och med, gissar jag, med befintliga tillägg och öppna kodsnuttar kunna hacka ihop WordPress till att göra något sådant.

Och det är just Johnsons bärande tes: Goda idéer, innovationer, tänds inte som enskilda geniers snilleblixtar, utan kommer till när någon sätter samman befintliga byggstenar på ett nytt, tidigare otänkt men tänkbart sätt.

Lite ironiskt, därför, att bokens omslagsgrafik formar en glödlampa.

En strategi är förstås att lägga allt på bloggen. Men bloggen lämpar sig, trots sin låga tröskel, för avslutade texter avsedda för en publik.

2 replies on “Att hitta guldkornen i guldfiskminnet”

Stort! Just köpt boken. Roligt att han driver den tesen. Känns väldigt bra, givet mina försök att driva igenom Tarde på entreprenörskaps/innovations-ämbetena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *