Categories
Forsk

Konsten att revidera en vetenskaplig artikel

Att bemöta kommentarer och kritik från kolleger en av de viktigaste yrkesfärdigheterna för en forskare och något som förenar alla vetenskapliga discipliner. Ändå lär vi sällan ut hur man gör för att handskas med kritik och kommentarer. Vi lär oss genom att göra, och reflekterar inte alltför ofta över hur görandet faktiskt går till.

Categories
Forsk webbmeck

Att hitta guldkornen i guldfiskminnet

Jag läser Steven Johnsons senaste flygplatsbok Where good ideas come from, och hans Devonthink-baserade arbetsflöde inspirerar. Borde man inte kunna aggregera alla textflöden man producerar och sedan köra lite personal data mining på alltihop?

Categories
Politik

Att skriva akademiska

Liber hade just vänligheten att skicka ett lärarex av Studentens skrivhandbok. På sidan 100 hittar jag författarnas exempel på “den perfekta akademiska texten” och det räcker för att jag inte ska sätta boken i händerna på studenter.