Categories
Göteborg

Sjösjuka sjömän stjäl från sköna sjuksköterskor

Madelene Axelssons intervju med Stefan Kristiansson i GFT är så bra att man vill citera hela rasket. Kristiansson är miljöpartiets representant i Västra Götalandsregionens styrelse, och ifrågasätter beslutet att skjuta till ytterligare 8,5 miljoner skattekronor för att täta läckorna i ostindiefararens budget.

Categories
Göteborg Politik

Kommunala kulor, Bofors kanoner

När Ostindiefararen lägger till i Chennai i Indien står Bofors och Saab på kajen och hoppas få sälja vapen, rapporterar Caspar Behrendt i GFT. Så får Göteborgs skattebetalare, hyresgäster och tidningsprenumeranter finansiera marknadsföring av vapen i ett land som långtifrån uppfyller kraven för svensk vapenexport.