Categories
Göteborg Politik

Kommunala kulor, Bofors kanoner

När Ostindiefararen lägger till i Chennai i Indien står Bofors och Saab på kajen och hoppas få sälja vapen, rapporterar Caspar Behrendt i GFT. Så får Göteborgs skattebetalare, hyresgäster och tidningsprenumeranter finansiera marknadsföring av vapen i ett land som långtifrån uppfyller kraven för svensk vapenexport.

Göran Bengtsson, länsöverdirektör i Västra Götaland och styrelseordförande i SOIC, förnekar att Ostindiefararen skulle ge draghjälp åt vapentillverkarna. Han ser inte heller några etiska problem och droppar en obetalbar kommentar:

Men BAE Systems Bofors till exempel sysslar ju just med att sälja kanoner, och är väl känt för det i Indien, är inte det mer kontroversiellt?

— Hela vår grundidé med det här projektet är att ta med oss svenska värderingar. Vi ska ju vara en spegling av Sverige och om det här är en viktig del av Sverige så ska vi ju inte ge en falsk bild, säger Göran Bengtsson.

Jag slår vad om att vi inte kommer att få läsa om det här i GP. Någon som sätter emot?

2 replies on “Kommunala kulor, Bofors kanoner”

“En spegling av Sverige” – I love it!! Obetalbart var ordet.

Det fantastiska är att vapenkrängare som Göran Bengtsson är så klartsynta beträffande det svenska industriundret.. och ingen verkar se några problem med det.

Vågar dessvärre inte sätta emot – tror inte heller att detta kommer behandlas av GP.

G Bengtsson kanske inte heller visste att Saab, Volvo och Bofors numera ar USA agda bolag. Dom har ju arbeten i sverige, men det kan snart andras, dessvarre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *