Categories
Göteborg

Sjösjuka sjömän stjäl från sköna sjuksköterskor

Madelene Axelssons intervju med Stefan Kristiansson i GFT är så bra att man vill citera hela rasket. Kristiansson är miljöpartiets representant i Västra Götalandsregionens styrelse, och ifrågasätter beslutet att skjuta till ytterligare 8,5 miljoner skattekronor för att täta läckorna i ostindiefararens budget.

Categories
Göteborg

Och GP skrev inte

Nu ligger ostindiefararen i Chennais hamn. Och som vi befarade skriver GP:s hovsamma reportrar inget om att båten är där för att marknadsföra svenska vapen till Indien. Nä, hur skulle det se ut att kritiskt granska ett projekt som tidningen sponsrar med både resurser och textreklam på nyhetsplats?

Categories
Göteborg Politik

Kommunala kulor, Bofors kanoner

När Ostindiefararen lägger till i Chennai i Indien står Bofors och Saab på kajen och hoppas få sälja vapen, rapporterar Caspar Behrendt i GFT. Så får Göteborgs skattebetalare, hyresgäster och tidningsprenumeranter finansiera marknadsföring av vapen i ett land som långtifrån uppfyller kraven för svensk vapenexport.

Categories
Diktaturkramar Göteborg pressfrihet

Kinesiska metoder på Ostindiefararen

Nu vill fartygsledningen lägga munkavle på Ostindiefararens besättning, sedan journalisten Fredrik Laurin skrivit ett blogginlägg om den kinesiska diktatur som är målet för resan (via SMRR).