Categories
Politik

Storsvensk kosmopolitism

Frihet och sanning lockades inte av nationaldagen och kallar sig kosmopolit. Därmed hör han till de storsvenskaste av storsvenskar: Vi internationalistiska, opatriotiska kosmopoliter, som ser med avsmak på all form av nationell yra.

Categories
mänskliga rättigheter Papperslösa Politik

Straffskatt på invandrare

Devesh Kapur och John McHale hävdar i en artikel i Ethics & International Affairs att “skilled emigration” skadar långsiktig institutionell utveckling i emigrantländerna. Nu kan man förstås inte stoppa den internationella migrationen, medger Kapur & McHale, men vi måste försöka reglera den så att den främjar utveckling.