Categories
Politik

Intellektuell egendom, akademisk frihet

Så urbota fånigt: Endnote stämmer Zotero. Eller ja, Thomson Reuters stämmer George Mason University för att Zotero kan läsa Endnotes filformat. Om det inte vore för avhandlingen (på väg till tryck) hade jag dumpat Endnote för länge sedan. Det här är bara ytterligare ett skäl (via Darcusblog och Crooked Timber).

6 replies on “Intellektuell egendom, akademisk frihet”

Jag har aldrig känt mig lockad av, eller litat på, särskilda fotnotshanterare som Endnote. Tycker att det går så bra med låta hakparenteser stanna inne i texten ända tills man är klar. Fick också nyligen vatten på min kvarn när min kollega, som disputerar om nån vecka, fick hela sin Endnote-numrering uppfuckad i samband med något slags formatkonvertering.

@Rasmus: Jag har haft stor praktisk nytta av Endnote, men programmet har en tendens att fucka upp om man t ex växlar mellan olika versioner av Endnote eller olika datorer (och vem gör inte det i dag?). Zotero verkar lovande bl a just på de punkterna, även om det är en bit kvar, förutom att öppet och gratis förstås är mer cudos än att skicka ännu mer skattemedel till Thomson.

Om att stämma dem som kan kommunicera med en (endnote vs zotero).
Jag minns att Martin Buber skrev om att det finns ett upphovsmanna-begär hos oss. Man önskar kunna säga att det var jag som diskade disken eller att det var jag som gjorde den där saken. Men hos Buber så kan detta upphovsmanna-begär bli produktivt. Det är en möjlighet att erbjuda något som kommer från mig till dig. Upphovsmannen är då en begynnelse av något som sätter fart genom att de skickas vidare. I en icke-social värld där mina gärningar bara är mina gärningar och jag är innesluten i mig själv så blir begäret att få skryta med att det var jag som började helt irrelevant.

Att hindra andra från att åter-använda det jag gjort, skulle väl kunna ses som ett anti-upphovsmanna-begär. Upphovsrätten som drivs så radikalt avskaffar upphovsmannen. det finns ingen som är upphovet till något annat. Ingen som längre önskar ta åt sig äran. Begäret att vara stolt över något som andra använder och påverkas av ersätts med ägande. Upphovsmannen ersätts då med själv-världar, detta är min värld, håll dig undan.

EndNote – Zotero George Mason University – interessant!

Jag är namligen en forskare i School of Public Policy, George Mason University! Jag finner EndNote oumbärlig för att behålla massor med titlar i en databas, från vilken jag kan söka ut och göra referenslistor i vilket som helst format. Kan Zotero göra liknande?

FTM

@Frank: Det är precis vad Zotero också gör, samt en del annat. Framför allt är Zotero integrerat med webbläsaren, som man ju hur som helst använder för att söka referenser. Mer info på Zotero.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *