Categories
Politik Tester

Hurtigtest til valget i Norge

Med förbehåll för språkförbistringen (någon som kan ge en rimlig tolkning av vad pornosladden handlar om?) kantrar vi åt venstre i dagens norska val, enligt VelgerGuiden 2005, vilket är trevligare på norska än på danska.

Disse partiene ligger n?est dine standpunkt i de sp??lene du har valgt.

  1. Venstre: 74,07%
  2. R?lgallianse: 66,67%
  3. Sosialistisk venstreparti: 62,96%

Tidigare: Valg i Danmark, Åsiktsregistrering (tipstack till Dogge).

2 replies on “Hurtigtest til valget i Norge”

Testet är ju kasst. Man får inte ange om man är för eller emot jordbruksstöd, till exempel.

Nä. Och inte heller vad man tycker om anställningstrygghet, narkotika och kultursponsring. Som man ropar får man ligga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *