Categories
Norge

Mozzarella och marknadsliberalism

Ytterligare en tidsresa: bokprisregleringen. I Sverige avskaffades de fasta bokpriserna på 1970-talet, i Norge regleras de fortfarande, i syfte att skydda norska förlag mot kommersialisring och utländska (det vill säga: svenska) uppköp.

Resultatet: Dyrare böcker, mindre utbud. Fast de importerade, engelskspråkiga böckerna tycks relativt prisvärda. I Sverige vill författarförbundet återinföra fasta bokpriser för att skydda branschen och författarna — gissningsvis mot den demokratiserande revolution boktryckarkonsten just nu genomgår.

Min bloggande granne Sovjetstaten lägger till en tidsresa i mataffären: Norska livsmedelsaffärer betraktar mozzarella, bechamelsås och andra ursvenska stapelfödor som exotiska kulinariska delikatesser.

Å andra sidan: Medan svenskar just håller på att vänja sig vid friheten i att kunna köpa huvudvärkstabletter i matbutiken har Norge sedan nio år avreglerat apoteksbranschen, med bättre tillgänglighet som följd.

På det hela taget vet jag inte om jämförelsen är till Sveriges eller Norges fördel.

Men jag vill göra en annan poäng: Årtionden av storsvensk normspridning har gett Sverige (mer än sina nordiska grannar) en laddad, symbolisk roll i politiska debatter runt om i Europa, en roll som inte svarar mot landets obetydliga storlek.

Men det ligger i propagandans natur att den inte speglar verkligheten. (Jämför den bortglömda revolutionen: Svenskt demokratibistånd exporterar en historieförvanskning.)

Vad både liberaler och deras motståndare i dessa debatter ofta missar är att Sverige på många punkter är ett av Europas mest marknadsliberala länder. ((Gissar att det rimmar någotsånär med Berghs tes, men jag har tyvärr inte läst boken — än.))

Och det är en bra sak, alltså, för vilken svenska sossar borde få mer kredd.

5 replies on “Mozzarella och marknadsliberalism”

Jo detta rimmar bra med Berghs bok, och den kan verkligen rekommenderas. Mitt ända klagomål på boken var att jag tyckte den var för kort. Som en parentes så är det ganska fascinerande hur (s) ändå lyckats distansera sig från bilden som marknadsliberala avreglerare, när de trots allt genomfört icke obetydliga reformer i den riktningen.

Nja, Svenska sossar bör få kredd först den dag de slutar hyckla ;-)
och erkänner att de är något i stil med: “Socialliberalerna kollektivisterna”: vi älskar kapitalism – skatter – och medelsvensson.

På nyliberaliska så är S bokstavligen parasiter på kapitalismen:
Varje biolog vet att en framgångsrik parasit inte dödar sitt värddjur, man utvinner energi ur värddjuret. Det krävs balans mellan att suga ut mycket men ändå hålla värddjurets population välmående. Om S varit kommunister så hade de dödat värddjuret omgående. S har givetvis makt att göra detta, men alla vet att det inte är S mål. Så långt allt väl. Problemet med S är att de fortfarande gärna har fel varudeklaration i sin retorik. De leker att de är dödligt virus när allt de vill är att allt ska vara som vanligt … S är inte vargjägare, utan mjölkbönder.

Fasta bokpriser är årets roligaste debatt. och för inte länge sedan läste jag på någon av kvällstidningarnas kultursidor om behovet av kulturstöd till Söderbokhandeln. Och sedan kommer fp och föreslår en bokutredning för att boklådorna har ett allt mindre utbud. Bokpolitiken kan vara en bubblare i dessa tider av reaktion.

Har förresten på sistone använt Berghs bok som utmärkt slagträ i debatt med nyliberal som försökte skapa avgrund mellan svensk liberalism och socialdemokrati.

…även jag tycker det rimmar mycket väl med tesen i DKV.

Jag kan också på anekdotisk nivå meddela att mängden liberaler som efter att ha läst boken (eller hört mig föreläsa på den) reagerar med att erkänna att socialdemokraterna trots allt gjort en hel del bra (ex http://peaceloveandcapitalism.blogspot.com/2008/02/inspirerande-och-lrorik-bok.html ) vida överstiger mängden socialdemokrater som gör motsvarande fundering.

Men desto intressantare är väl hur båda sidor så länge lyckats så bra med en retorik som avviker så drastiskt från faktiskt förd politik:

Socialdemokraternas bild av Sverige som skapat av socialdemokrati och solidaritet, de borgerligas bild av Sverige som sönderreglerat, stagnerande socialistiskt experiment.

Här är det verkligen befogat att tala om social konstruktion, inte en utan två sociala konstruktioner av Sverige.

Förklaringen handlar om att respektive grupps big narrative skapade vid olika tidpunkter. De radikalt reformistiska socialdemokraternas under 60- och 70-talen, de borgerligas under fondstriden under främst tidigt 80-tal. Det är därför finns ett glapp mellan realpolitiken och ideologiproduktionen, bilderna av hur Sverige fungerar, och dess institutioner

http://www.thefreemanonline.org/featured/the-new-sweden/

Dagens Sverige är inte så svårt att förstå, med ett relativt okomplicerat europeiskt perspektiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *