Categories
Politik

För många afrikaner, säger DN

Jag trodde att man var hänvisad att skriva ledare på centertidningar om man inte kan driva en sammanhängande tes genom 5 000 tecken. Men i dag skriver DN nyktert om biståndets återkolonisering av Afrika — för att i ett lappkast drämma till med befolkningsbomben i slutklämmen.

Trots den hoppingivande rubriken “Afrika sitter på nyckeln” har DN skådat apokalypsen — i form av ugandiska kvinnor som föder för många ungar. Närmast biblisk blir profetian:

Däremot skulle man önska att afrikanska ledare slutade prata om många barn som landets välsignelse när stora barnkullar tvärtom är ett tecken på den undergång som komma skall.

Överbefolkningstesen är strunt i dag precis som när Thomas Malthus vevade den på 1800-talet eller Paul Ehrlich på 1970-talet.

Den leder inte heller i dag till särskilt liberala lösningar. Börjar man se människor som problem är det lätt att hamna i tokerier som Ehrlichs triagedoktrin eller de kinesiska tvångsaborter DN ser sig tvingad att markera avstånd ifrån.

Att en Sigurd Illing, “frispråkig” diplomat, efter mer än 30 år i Afrika fortfarande tror att afrikanernas problem är att de förökar sig för flitigt — det skvallrar mer om vilka värderingar som frodas bland de nykoloniala administratörer DN så förträffligt beskriver i den första delen av sin artikel.

9 replies on “För många afrikaner, säger DN”

Bra att ämnet tas upp! Befolkningsexplosionen är sedan länge en myt globalt sett. Redan idag lever hälften av världens befolkning i länder i vilka det föds färre barn än vad som krävs för att reproducera den egna befolkningen. Med andra ord kommer nämnda länders befolkningar minska på sikt. Och födelsetalen sjunker samtidigt drastiskt i övriga stater.

I framtiden kommer det vara bristen på människor som är det stora problemet – vad Erlich och andra domedagsprofeter från miljörörelsen och vänsterleden än säger!

Sedan kan det förstås vara dåligt för ett lands ekonomi att ha för höga födelsetal. Uganda hade förmodligen utvecklats bättre om kvinnorna födde färre barn än idag.

DN är således inte helt ute och cyklar när man framhåller Uganda som ett dåligt exempel.

/Andrej

Är det inte omvänt mot dn artikeln slutsats?

Välstånd ger färre barn per kvinna, inte är det väl så att färre födda ger högre välstånd?
Jo, jag reagerade också på Illings slutsats.

Troligtvis kommer Erlich o Co tillslut fatta galoppen och skriva omvända domedagsprofetsior, och tjäna dollar på de me.

70-talet: befolkningsexplosion, golbal nedkyling, slut på råvaror, etc etc
vi tar om et igen fast tvärt om ingen kommer o märka nåt iaf???

“The two most abundant substances in the universe are Hydrogen and Stupidity”

För den som vill läsa mer om problemet med avstannande befolkningsökning i Ryssland, Kina och Indien hade FAZ härom dagen ett helt uppslag (inget tabloidformat här inte).

För Kinas åldrande befolkning innebär till exempel ettbarnspolitiken ett jättelikt problem för äldreomsorgen, eftersom den åligger döttrarna. En hel del kinesiska tanter födde aldrig någon.

Bara som köptexter på nätet, tyvärr.

Sambandet går förmodligen i båda ritkningarna; högre välstånd–>färre barn och färre barn–>högre välstånd. Det går dock sannolikt att få ner födelsetalen på andra sätt än genom att öka välståndet, varför befolkningspolitik (vilket inte måste innebära kinesiska drakoniska lagar om tvångssterilisering och dylikt – utan lika gärna upplysning om preventivmedel eller ökad jämställdhet) kan fungera som en ekonomisk motor.

Johan har också helt rätt i att det finns en nedre gräns där baranfödandet blir för lågt för att garantera en långsiktigt ekonomisk tillväxt. Men på kort sikt är till och med ett totalstopp för baranfödandet ekonomiskt positivt. Tänk bara på att slippa betala för dagis och skolgång för femton generationer i rad, samtidigt som alla potentiella mammor kan jobba istället för att vara hemma och torka snor på ungarna!

Jag tycker att ni glömmer en sak i erat resonemang, nämligen vatten. På många ställen i världen med stor befolkningstillväxt lider eller kommer i framtiden att lida av brist på vatten. I Israel och av Israel ockuperade Västbanken finns det snart inget mer grundvatten att pumpa upp. Så det är inte konstigt att Israel vill permanenta gränsen vid Jordanfloden. Vad händer arabvärlden när deras olja är slut och de inte kan driva sina energikrävande avsaltningsanläggningar?
Det fanns nyligen att läsa om en miljonstad i norra Kina där det knappt hade regnat på ett år.
Den en gång så mäktiga Coloradofloden kan idag p g a konstbevattning etc. liknas vid Kvillebäcken.
Jag vet inte om det finns för mycket människor på Tellus eller ej, men många människor bor på de ställen där det inte finns tillräckligt med vatten för att livnära dem.

Vattnet på jorden räcker till människorna på jorden, det är inte det som problemet.

Men minskade födelsetal är ju positivt, det råder inget tvivel om den saken. om inet annat så för de kvinnor som slipper föda 8 barn.

Se http://www.gapminder.org klicka på “Blir världen bättre?” för att se den häpnandsväckande utvecklingen världen har skådat sedan 1960.

Med det inte sagt att afrikas problem är att de förökar sig för kraftigt. Möjligen är höga födelsetal ett symptom på andra brister i samhället, så som kvinnors makt att bestämma över sin kropp och sin graviditet, utbildning, information om prevition och familjeplanering, andra möjligheter för människor, pengar, preventivmedel i sig, förvärvsarbete för kvinnor osv…

På tal om hotet om överbefolkning kan det konstateras att FN:s befolkningsprognoser räknar med att jordens befolkning kommer att fortsätta öka fram till 2050. Sedan ser befolkningstillväxten ut att vara ett minne blott.

Redan idag minskar befolkningen i stora delar av världen – och efter 2050 komer befolkningen krympa även globalt sett.

Fallande födelsetal är inte endast av godo – oavsett hur det ser ut från den enskilde individens (kvinnans) synvinkel. Befolkningsminskning tenderar att generera en otroligt skev befolkningspyramid som riskerar att skada ekonomier och social trygghetssystem avsevärt!

Och faktum är att afrikanska kvinnor som situationen ser ut idag måste föda fler barn än kvinnor i I-världen för att trygga befolkningsutvecklinge, pga den höga barnadödligheten!

Jo Staffan, att få rent vatten är ett stort problem på många ställen på jorden.
Titta bara på området kring Aralsjön. Där salt ligger likt rimfrost på marken och dödar det mesta som växer.
Tchadsjön är snart ett minne blått, med följd att fisket inte längre kan livnära lokalbefolkningen.
Gula floden är kraftigt reglerad, så att torra sommrar är den mer eller mindre torrlagd när den passerar flera miljon!! städer.
Var ska dessa miljontals mäniskor få vatten att dricka samt få vatten till sina odlingar?

Hej, Staffan, Patrick och Andrej, Johan och Peter W!

Jag har läst era inlägg och tycker att det är något ni glömt.
Visserligen har jordens befolkning ökat kraftigt de senaste åren, men vi skulle fortfarande kunna fösörja dem alla om vi delade rersurserna lika mellan alla människor på jorden.
Jag tror heller inte att födelsetalen i Kina eller Afrika är det största problemet, det är nödvändigt för kvinnorna att föda så många barn för att någon måste ta hand om kvinnorna när de blir gamla, och på grund av den höga barnadödligheten föder de så många barn som 8- 9 stycken.
Naturligtvis kan ju inte tvångssterilisering vara någon lösning, ska vi inte vara något bättre än Hitler, Stalin och Mossoulini?
Man skulle inte heller kunna få människorna att sluta föda barn helt, då skulle ju hela befolkningen att dö ut !
Slutligen vill jag säga att Israel inte ockuperat varken Judeen eller Samarien (Gaza och Västbanken). Under Storbritanniens kolonisation (senare mandat) av Israel,
Judeen och Samarien och Jordanien kallades hela området för Palestina. Senare beslutade FN om att dela denna i Israel (väster om Jordanfloden), och Jordanien (öster om Jordanfloden). Israel skulle bli självstyrande och Jordanien likaså. Detta var år 1947. Samma dag som detta proklamerades anföll Egypten och Jordanien Israel, och tog då områdena Judeen och Samarien. Senare drog de sig tillbaka och lämnade områdena till lokalbefolkningen.
//Lovisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *