Categories
Politik

Bloggar som tredje uppgiften

När ska universiteten anpassa sig till det nya medielandskapet? Anders Mildner lyfter diskussionen om bloggande forskare. Han stör sig på att forskare är svåra att få tag på, att universiteten sysslar med mediehantering och att de ser bloggande som en suspekt hobby (via Mymarkup).

Men om lärosäterna tog den tredje uppgiften på allvar, borde de väl jubla över att de anställda försökte möta omvärlden i en tvåvägskommunikation? Och låta bloggandet bli en naturlig del i arbetstiden? Och snabbt se till så att man lade in bloggarna under sina egna sidor – och därmed kunde föra in den utåtriktade verksamheten under lärosätets tak?

Att den tredje uppgiften handlar om mer än att ”hantera medier”, kommer bli allt tydligare de kommande åren, i takt med att övriga samhället – inklusive medierna – mycket snabbt svänger om till en tvåvägskommunikation.

Nu tror jag inte att man ska överdriva bloggande som tredje uppgiften, inte minst som bloggar med tredje uppgifts-syfte oftast blir just gammal mossig envägskommunikation, som smulor utkastade från elfenbenstornet till den lyckligt lottade allmänheten. Fast det säger förstås mer om hur forskare förstår tredje uppgiften och sig själva.

Universiteten och högskolorna har en hel del att vinna på att hänga med i utvecklingen. Och en hel del att förlora, faktiskt, om de står kvar och stampar med sina inköpta mobiltelefoner som ingen ändå kan ringa till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *