Categories
Forsk nätpolitik

Universiteten står på tur

Naturligtvis står universiteten – mer hierarkiska, monolitiska, monopolistiska institutioner än skivbolag, gammelmedier och gammelpartier – näst på tur att gå igenom den strukturomvandling som internets (och kompani) innebär för produktionen och distributionen av kunskap. David Parry, University of Texas och Academhack, sammanfattar de utmaningar som universitetet och dess affärsmodell står inför när vi lämnar Gutenbergparentesen.

My central claim is that the organization of the University is based on a factory/print broadcast, model of knowledge creation and dissemination, and thus is ill prepared (or perhaps cannot make the transition) into the new knowledge landscape.

One reply on “Universiteten står på tur”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *